vzpomínka na generála Lišku

 

V sobotu 20. listopadu se naši členové opět zúčastnili akce pořádané KVH - Rota Nazdar při příležitosti 115. výročí narození armádního generála Aloise Lišky v Záborčí u Malé Skály. Této akce se zúčastnil i významný host arm. gen. Tomáš Sedláček, který ve svém projevu zavzpomínal na svého skvělého velitele.

Generál Liška se už jako mladý zúčastnil První světové války, kde se stal členem ruských legií. Po návratu do vlasti byl aktivním důstojníkem čs. armády a pomáhal jí budovat. V době druhé světové války se přes Francii dostal do Anglie, kde se později stal velitelem čs. obrněné brigády, která po vylodění v roce 1944 osvobozovala přístav Dunkerque až do konce války. Po válce byl velitelem Vysoké školy válečné, ale v únoru 1948, po převzetí moci komunisty, byl z funkce odvolán a sledován StB. Téhož roku se mu podařilo uprchnout za hranice a opět se uchýlil do Velké Británie. Stal se čestným předsedou Československé obce legionářské v exilu a pracoval jako ředitel jazykové školy. Do Československa se již nikdy nevrátil. Zemřel 7. února 1977 v Londýně.

 

Letošní výročí bylo ještě o něco vyjímečnější tím, že právě v tento den se první skupina českých studentů vydala do města Dunkerque, které v květnu podepsalo partnerskou smlouvu s Libercem, a které si natolik generála Lišky váží, že po něm pojmenovalo novou ulici v centru města.

J.H.

Fotogalerie: vzpomínka na generála Lišku

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode