8. květen v Liberci

V dopoledních hodinách ve čtvrtek 8. května započalo tradiční setkání na ruprechtickém hřbitově u příležitosti 69. výročí konce druhé světové války v Evropě. Po krátkém proslovu primátorky města Liberce Martiny Rosenbergové přítomní účastníci uctili oběti války minutou ticha a následně položily květiny k centrálnímu památníku. Mezi přítomnými byli i členové ČsOL jednoty Liberec a přímí účastníci II. zahraničního odboje, brigádní generál Stanislav Hnělička, major Milan Kulík, nadporučík Alexander Hron a nadpodručík Vasil Olah. Posléze se přesunuli na Štefánikovo náměstí před kasárny 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany. Zde se po hudebním vystoupení Komorního sboru Severáčku ze ZUŠ Liberec ujal krátkého proslovu místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka. S hlavním projevem letos předstoupil před zúčastněné Mgr. Marek Dlouhý, člen ČsOL jednoty Liberec a učitel dějepisu na Gymnáziu s SOŠPg Jeronýmova.

Ve svém proslovu se především zaměřil na důležitost pravidelného připomínání osudových chyb našich předků. „Druhou světovou válku, její příčiny a důsledky je třeba si neustále připomínat tak, abychom se propříště vyvarovali osudových chyb, jichž se dopustili naši předci,“ Zároveň vyzval především přítomné politické zástupce, aby se zaměřili na ruprechtický hřbitov, který není vybaven informačními zdroji, je celoročně uzavřen a otevírá se pouze u příležitosti významných svátků. Především učitelé dějepisu tak nemohou využít tohoto významného místa k výuce a názorné ukázce svým studentům.

Na závěr účastníci prošli moderním památníkem za zvuků Večerky a následně státní hymny.

 

foto: Jan Král

Fotogalerie: 8. květen v Liberci

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode