seminář ČSOB a obléhání Dunkerque

V rámci výstavy „Bojovali, abychom žili“ připravila v pátek 5. října jednota Liberec ve spolupráci s KC Vratislavice nad Nisou a KVH Tobruk-Dunkerque odborný seminář pro učitele a studenty ze základních a středních škol Libereckého kraje, kteří mají zájem o československé dějiny. Seminář na téma „Československá samostatná obrněná brigáda a obléhání Dunkerque 1944-1945“ vedl pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Vojenského ústředního archivu Mgr. Zdenko Maršálek, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Účastníci semináře se mohli dozvědět nejenom historické skutečnosti o obrněné brigádě, ale měli také možnost zhlédnout dokument o cestě studentů libereckých gymnázií do města Dunkerque v roce 2009, na jejíž úspěch se o rok později navázalo a byla podepsána partnerská dohoda o spolupráci mezi městy Liberec a Dunkerque. Na semináři byl přítomný i přímý účastník bojů o Dunkerque generál Hnělička, který účastníkům zodpověděl všetečné otázky. Co dodat závěrem? Snad jen to, že hojná účast mladé generace na semináři a projevený zájem o tuto kapitolu našich dějin byly pro organizátory příjemným překvapením a určitým příslibem do budoucna, že jejich snažení nezapadne v zapomnění a i mládež si bude více uvědomovat, jak těžké je svobodu získat.

 

Fotogalerie: seminář ČSOB a obléhání Dunkerque

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode