Anglie

V říjnu tohoto roku se zúčastnili tři nejmladší členové obce zájezdu do Anglie za plukovníkem letectva Arnoštem Polákem. Byla to jejich první akce pod záštitou Československé obce Legionářské. Tato výprava trvala tři dny od 24.10. do 27.10. V těchto dnech navštívili mnoho zajímavých míst připomínající československé letce bojující za vlast v období 1940-1945.

Po příjezdu se jich ujal již zmiňovaný Arnošt Polák a odvezl je do hotelu. Ihned poté se přesunuli k němu domů a besedovalo se až do večera. Povídalo se na různá témata až dlouho do noci.

Následující dne se zúčastnili pietní akce na vojenském hřbitově v Brookwoodu, kde je pochováno několik našich letců, kteří položili životy za svobodu vlasti. Nejdříve jsme byli v místech, kde jsou letci, kteří zemřeli po válce a nechali se tu pochovat. Akce začala smutně, jelikož nedlouho předtím zemřela paní Tonderová, a tak se za účasti rodiny a členů Svazu letců svobodného Československa, ukládala urna do hrobu, kde byl již pochován manžel Ivo Tonder, pilot RAF. Poté se přesunuli do

 tvz. vojenské části hřbitova, kde jsou pochováni padlí letci. Zde jsme položili křížky z vlčími máky a stuhu Jednoty Liberec a minutou ticha uctili jejich památku. Po malém posezení se přesunuli do nedalekého památníku Runnymede, kde je vytesáno do sloupů zhruba 20 500 jmen příslušníků RAF a WAAF, kteří nemají svůj hrob. Zde jsme vyhledali mnoho jmen čs. letců, jejichž hrobem jsou chladné vlny Biskajského zálivu nebo Lamanšského průplavu.

Po tomto všem se přesunuli zpět do hotelu a odtud zase domů k Arnoštovi Polákovi, kde si opět povídali, teď už převážně jenom o válečných létech. Tato debata pokračovala až dlouho do noci.

Druhý den Arnošt řekl ať si zajedou do leteckého muzea v Hendonu a navštívili Londýn.

Tak se tedy vydali nejdříve do muzea v Hendonu. Velikost komplexu je neuvěřitelná. Každý, kdo se zajímá o leteckou techniku a vůbec o letectvo by měl navštívit toto místo.

Po prohlídce, která trvala zhruba 6 hodin se odebrali do centra Londýna, kde obdivovali starý stavební styl památek, které dosud znali pouze z obrázků. Opravdu neuvěřitelný pohled.

Po tomto výletě se odebrali zpět do hotelu, kde už čekal Arnošt. Opět debatovali a Arnošt vzpomínal na své kamarády. Třetí den už bohužel jejich výprava končila. Ráno je Arnošt odvezl na vlakové nádraží odkud se dopravili do Londýna, kde čekal autobus.

M.V.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode