France, Belgie

 

Ve dnech 22. - 27.5.2009 uspořádala Jenota Liberec historickou exkurzi pro studenty středních škol Libereckého kraje. Společně se studenty se exkurze zúčastnilo i několik našich členů a po celou dobu exkurze byl s námi i primátor města Liberce Jiří Kittner.

23.5.

Druhý den po našem příjezdu jsme se zúčastnili vzpomínkového aktu k uctění památky československých vojáků v belgických městech Adinkerke a De Panne. Tento den belgiční občané každoročně pořádají více než 40 let.

Po vzpomínkovém aktu jsme se přesunuli do města De Panne, kde jsme mohli zhlédnout přehlídku čestné stráže a koncert české vojenské hudby na Leopold esplanade.

 

24.5.

Třetí den jsme navštívili dva velké raketové bunkry, které měli sloužit k odpalování raket na Anglii. Jako první jsme navštívili muzeum Le Blockhaus, které bylo vystavěno jako první raketová základna. Tento bunkr měl sloužit pro montáž,plnění a odpalování raket V2.

Po prohlídce areálu muzea jsme se přesunuli k městečku Wizernes, k dalšímu raketovému bunkru La Coupole. Tento bunkr měl být základnou pro odpalování raket V2. Jedná se o betonovou kopuli na vrchu hory s rozsáhlým podzemním komplexem chodeb.

Při zpáteční cestě jsme se zastavili u místního vojenského hřbitova, kde jsou pochováni někteří českoslovenští vojáci, kteří podlehli zraněním v blízké kanadské nemocnici.

25.5.

Čtvrtý den jsme se v ranních hodinách vydali do dunkerqueského muzea Dynamo, jehož expozice je zaměřena na stejnojmennou operaci, v které se evakuoval britský expediční sbor. Poté byl volný čas na púrohlídku přístavního města Dunkerque. Po prohlídce města jsme se přesunuli k Batterii Todt do prostoru Pas-de-Calais. Tato baterie byla vystavěna k podpoře předpokládaného vylodění německých vojsk v Anglii. U muzea jsme mohli vidět velký železniční kanón K5.

Při zpáteční cestě jsme se zastavili na výběžku Cap Gris-Nez, odkud je za dobré viditělnosti vidět Anglii.

26.5. V poslední den naší exkurze jsme měli příležitost si prohlédnour radnici v Dunkerwue, kam jsme byli pozváni starostou města. Po prohlídce jsme se vydali k národnímu hřbitovu v La Targette, kde jsme položili věnce k památníku padlých.

Odpoledne jsme navštívili neblaze proslulé město belgické město Ypres. Za první světové války bylo okolní území posledním kouskem Belge, kterým se Němcům nepodařilo obsadit. Zde byl dne 22.4.1915 použit poprvé bojový plyn. Městem nás provázeli sestra Kolaříková s manželem Chrisem Lockem. Společně jsme si prohlédli největší vojenský hřbitov Commonwealthu - Tyne Cot Cementery a poslechli si příběh o nejslavnější básni In Flanders fields. Poté jsme uctili památku našeho stíhacího letce Karla Pavlíka.

Navečer jsme se zúčastnili ceremoniálu Last Post pod Meninskou branou, která slouží jako pomník padlým vojákům Commonwealthu.

J.H.

Fotogalerie: France, Belgie

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode