schůze jednoty

 

Dne 9. prosince se uskutečnila členská schůze obce legionářské Jednoty - Liberec. Schůze se zúčastnilo 21 členů jednoty. Po přivítání předsedou br. Hněličkou se ujal slova tajemník br. Kulík, který přednesl několik bodů schůze. Tyto body obsahovaly:

Zpráva o činnosti jednoty a stavu členské základny

Zpráva o hospodaření

Zpráva o práci jednoty v roce 2010

Plán práce na rok 2011

a další.

Na výroční členské schůzi bratr Milan Kulik požádal o ukončení činnosti ve výboru jednoty. Členem výboru jednoty byl od jejího znovuobnovení v 90.letech minulého století. Jménem všech členů Jednoty Liberec bychom chtěli poděkovat br. Milanu Kulíkovi za dlouholetou a záslužnou práci, kterou ve výboru vykonával  během minulých let. Přejeme mu vše nejlepší do dalších let a doufáme, že bude stále aktivním členem naší jednoty.

Do funkce tajemníka byl zvolen Ing. Stanislav Hnělička, hospodářem Ladislav Černý a členem výboru Ing. Jan Votava. Dále byli přijati 4 noví členové z řad odbojářů, pozůstalých a sympatizantů. Ke konci schůze se uskutečilo promítání fotek z květnové akce jednoty - zájezd do Dunkerque a dále prezentace o čs. jednotkách v operaci Pouštní bouře.

J. H. 

 

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode