seminář Senát ČR

 

V pondělí 24. října se v prostorách Senátu PČR konal odborný seminář pořádaný místopředsedou senátu Petrem Pithartem. Tento seminář se konal v Zaháňském salonku Valdštějnského paláce k příležitosti vydání nové knihy pojednávající o Čechoslovácích u francouzského přístavu Dunkerque. Po úvodním slovu místopředsedy Pitharta se slova ujali autoři nově vydané knížky Dunkerque 1944-1945 - Ztráty Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii, kteří přednesli své poznatky. Zdenko Maršálek referoval o Československých vojácích u Dunkerque, historii a tradici společného boje za svobodu. Petr Hofman se poté věnoval ztrátám obrněné brigády u Dunkerque a péči o válečné hroby.

K řečníkům se připojili i zástupci ústředí Československé obce legionářské předseda Pavel Budinský a místopředseda Emil Cigánik, kteří přiblížili účastníkům semináře práci a úkoly obce legionářské jak v České republice, tak v zahraničí.

Po přestávce se slova ujal mluvčí  liberecké jednoty Stanislav Hnělička, který referoval o historii spolupráce mezi partnerskými městy Liberec a Dunkerque a jejich dalšími projekty. Kromě spolupráce mezi městy se zmínil i spolupráci mezi středními školami GFXŠ a Lycée de l´Europe. Za město Liberec byl v Senátu PČR přítomen i náměstek primátorky pro školství a kulturu - Kamil Jan Svoboda.

Semináři byli přítomni i váleční veteráni od francouzského Dunkerque plk. Stanislav Hnělička, Viktor Wellemín, Otto Pick a Bedřich Utitz. Účastníci si také mohli prohlédnout výstavku o ČSOB u Dunkerque v přilehlých prostorech. Garanty tohoto semináře se staly Československá obec legionářská a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

Fotogalerie: seminář Senát ČR

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode