setkání v Záborčí

 

V sobotu 19. listopadu se opět po roce konalo vzpomínkové setkání u rodného domu armádního generála Aloise Lišky. Tuto akci již tradičně pořádal klub vojenské historie Rota Nazdar, který nastoupil v dobových stejnokrojích. Tyto stejnokroje zobrazovali různé etapy naší armády. Od prvorepublikového přes francouzského až po vojáka československé obrněné brigády, které velel genrál Liška u Dunkerque. Po úvodním slovu prezidenta Roty Nazdar byla držena minuta ticha za všechny bojovníky, kteří se postavili totalitě. Poté byly položeny květiny k památníku. Akce se zúčastnil i přímý účastník bojů druhé světové války a předseda ČsOL jednoty Liberec - brigádní generál Stanislav Hnělička. Ten byl po velením generála Lišky u Dunkerque, kde sloužil u 2. tankového praporu. Po ukončení akce se část účastníků přesunula do Debře, kde se členové obce legionářské zúčastnili setkání Roty Nazdar.

Fotogalerie: setkání v Záborčí

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode